Osteopathie Sterenberg

Ard Sterenberg, Osteopaat, Rijsenburgselaan 11 in Driebergen

Geschiedenis en achtergrond

De osteopathie werd in 1874 in Kirksville( U.S.A.) door dr. Andrew Taylor Still (1828-1917) voorgesteld. In 1892 richtte hij de eerste school voor osteopathie op. In zijn concept maakte hij duidelijk, dat niet de nadruk moet worden gelegd op het vinden van ziekte maar dat het doel moet zijn het lichaam zo goed mogelijk te laten functioneren zodat gezondheid zich kan uiten.

Hij baseerde zijn geneeswijze op de volgende 3 basisprincipes:

 1. Het  lichaam functioneert als een eenheid. Een harmonische samenwerking van alle
  delen leidt tot een optimale gezondheid.

 2. De structuur in ons lichaam bepaald hoe deze functioneert. Aan de andere kant kan
  een veranderde functie de structuur veranderen.

 3. Het lichaam beschikt over zelfregulerende en genezende mechanismes.
  Gezondheid komt van binnenuit.

De osteopaat onderzoekt en behandelt op basis van deze principes.
Hij zal zich tot doel stellen om symptomen zo goed mogelijk te begrijpen, in plaats van ze te bestrijden.
Uit didactisch oogpunt wordt de osteopathie onderverdeeld in:

 1. Parietale osteopathie(gewrichten,botten, spieren en banden).

 2. Viscerale osteopathie(organen en hun omhullende vliezen).

 3. Craniosacrale osteopathie (het systeem van schedel tot de stuit met zijn inhoud).

In werkelijkheid is deze opdeling niet mogelijk omdat het lichaam een ondeelbare eenheid is en ook als eenheid reageert.