Osteopathie Sterenberg

Ard Sterenberg, Osteopaat, Rijsenburgselaan 11 in Driebergen

Privacy AVG

Privacyverklaring
Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid;

 

Praktijk voor Osteopathie Sterenberg garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de

privacy van alle bezoekers van de site en van de gegevens die wij van u noteren als u bij ons onder

behandeling bent. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen

verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.(huisarts, specialist, BIG verpleegkundigen,

zorgverzekeraars, landelijke database van onze beroepsgroep en overige BIG zorgverleners)

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen,

binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

 

Verwerking van persoonsgegevens


In het kader van onze medische (BIG geregistreerde) dienstverlening, legt Osteopathie Driebergen

gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw BSN nummer en

uw verzekeringsnummer en maatschappij). De NOF-geregistreerden van Osteopathie Driebergen gebruiken

deze gegevens voor de uitvoering van hun geneeskundige, osteopathie gerelateerde,  handelingen.

Hiernaast worden gegevens verzameld over uw aandoening waarvoor u bij ons onder behandeling bent en

eventuele relevante co-morbiditeiten.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens

te voorkomen.

 

Beveiliging en bewaartermijn 

De verstrekte medische gegevens worden beveiligd opgeslagen.

De praktijk bewaart de gegevens conform de wettelijke bepalingen rond het vastleggen van medische

handelingen en geldende bewaartermijnen.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij u daartoe toestemming hebt verleend.

 

Privacybeleid andere websites
Op www.osteopathiesterenberg.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u

naar de betreffende websites.

 

Hebt u nog vragen over uw rechten en ons privacybeleid?
Stuur dan een mail naar ons email adres. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen,

kunt u dit e-mailadres gebruiken.Wij zijn u graag van dienst.

 

Wijzigingen privacy beleid
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd

de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.